RED GUARD - Polski Klan (Only Polish Players)  • Klan dopiero tworz? wi?c jestem tylko ja :]
    Zapraszam na nowo powsta?e forum : redguard.jun.pl i sk?ada? aplikacje

    w planach jest zakup prywatnego servera oraz server team speak (ju? jest tymczasowy)
    wi?cej informacji na forum


Log in to reply